GIẢNG VIÊN - BIM Hà Nội

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Hoàng Văn Cường

Tekla Structures

Với hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu áp dụng, tư vấn kỹ thuật triển khai ứng dụng phần mềm Tekla và BIM cho lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp cho các công ty trong nước cũng như các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Giảng viên Bùi Quang Huy

Revit MEP - Architecture - Structure

Xây dựng cộng đồng BIM bằng cách chia sẻ kiến thức, đào tạo, nâng cao năng lực kỹ sư, kiến trúc sư, kết cấu sư là phát triển ngành xây dựng Việt Nam bền, mạnh.

Giảng viên Ngô Quốc Việt

Civil 3D - InfraWorks

Tôi mong muốn giúp nhiều người biết đến, hiểu và có thể phổ biến ứng dụng Civil 3D vào các dự án thi công xây dựng thực tế tại Việt Nam